Kuzey ve Guney

Şimdi ben kuzey karadenizli oluyorum.. Karadenizi hasbekeder Türkiyeye ait olduğunu sanan Artvin mi diye sorabilir.. hayır değil, Kafkasya..

Kuzey ve Guney

Kimide Diyarbekiri güney doğu sayar, da biliyorum ki kuzey batı

READ:   Taoist Priest Shares 9 Secrets Of Life