Gaelic Words You Need To Use Right Now

BOD CEANN – DICKHEAD

CRÌOCHNAICH FHAIGHEAN – TOTAL CUNT

BLAIGEARD – BASTARD

 

READ:   A Path of Hope for the Future