Gaelic Words You Need To Use Right Now

BOD CEANN – DICKHEAD

CRÌOCHNAICH FHAIGHEAN – TOTAL CUNT

BLAIGEARD – BASTARD

 

READ:   Bombs in Istanbul