Gaelic Words You Need To Use Right Now

BOD CEANN - DICKHEAD

CRÌOCHNAICH FHAIGHEAN - TOTAL CUNT

BLAIGEARD - BASTARD

 

READ:   The Human Future: A Problem in Design