Bigger Is Better For Cities, Just Like In Ancient Times

tenochtitlan bigger is better for cities Medeniyet Ötesi Evsizler ve genç topluluk, bu kitapdaki bahsedilenler medeniyet ötesine sürükleniyorlar. Evsiz insanlar, istem dışı bi manada bu sürece müdahiller fakat; genç toplum, dünya tüketilirken sadece gübre ile besin edinmekten daha fazla mana arayan kimseler gibi, bilinçsiz bi şekilde bunu arzu ediyor, bu kitap hem onlara hem umutların hatrina yazılmıştır. Soruna odak Bunu, doğal olarak, dedemden duydum, ve o kendi dedesinden, ve o da kendi dedesinden, yüzlerce seneye denk. Demektir ki; bu çok kadim bi hikayedir. Fakat yok olmayacak. Çünkü ben kendi çocuklarıma sunacağım, ve onlarda kendi çocuklarına. Çingene Masalcı, Lazaros Harisiadis. Diana Tong’un Çingene Folkor Masalları’ndan alıntı. Başlangıç masal Ezel zaman önce bir gezegende hayat evire girmiş. Bu evrimde, bir çok farklı soysal düzenler ortaya getirmiş; sürüler, örgütler, topluluklar vb. bu düzenlerin arasında, düzenbozan bi zekaya sahip bi varlıkta kabile diye adlanan farklı bi sosyal düzenkurmuş. Kabilelik bir çok milyon sene boyunca çok başarılı bi şekilde devam etmiş, ta ki kabileci olmaksızın, hiyerarşik yapıya sahip olan, medeniyet diye yeni bi sosyal düzenle deneyimler yapmaya başlayana kadar. Çok uzun süre asılmadan, yapının üst kademesi çok lük bir hayatta yaşıyorlardı, mükkemmel keyfi bir yaşam içindelerdi. Onların bi altında, yine de sayıhi gayet geniş olan mensuplarda, şikayet ettirecek pek konu olmaksızın, çok mutlu ve değerli bir yaşam sürdüyordu. Fakat bunların altında kalan ve en geniş kitle, bu hiyerarşiyi hiç benimsiyememişdir. Sırf hayatta kalabilmek için, etraflarındaki çeteleşmiş hayvanların hayatlarına dönmüştür. ya bu iş bize yaramadı demister en büyük, alt kitle.Kabile olayı çok daha iyidir, ona geri dönelim diye devam etmişlerdi, fakat hiyerarşinin reisi, demiştir ki; ‘O ilkel hayatı geride bıraktırk artık ve öyle bir hayata geri dönüş yapamayız.’ ‘O zaman geri gidemeyeceksek ilerliyelim, başka bi düzen bulalım farklı bişey’ demiştir alt kitle. "Öyle bişey yapılamaz" demiştir Reis. "Bundan başka hiçbir düzen mümkün değildir artık. Medeniyetin ötesi yoktur ki ilerliyelim. Medeniye tabii ve sonsuzdur. Ötesi diye bişey yoktur" "Ama hiç bir icat ötesizdir. Buharlı motor benzinle geliştirilmiştir. Radio ise televizyon ile. Hesap makineleri bilgisayarlarla. Medeniyet bunlardan nasıl farklıdır ki??" diye sormuşlar "bilmiyorum" demiştir Reis. "Öyle işte." Ne o altdaki geniş mazlum kitle buna inamistir, ne de ben.
Urban Scaling: Bigger Is Better For Cities, Just Like In Ancient Times

Cities may not look like they once looked, but those of ancient times and today had a lot in common when it came to intangibles.Despite notable differences in appearance and governance, ancient human settlements function in much the same way as modern cities, according to new findings by researchers at the Santa Fe Institute and the University of Colorado Boulder. planning says that as modern cities grow in population, so do their efficiencies and productivity. A city’s population outpaces its development of urban infrastructure, for example, and its production of goods and services outpaces its population. What’s more, these patterns exhibit mathematical regularity and predictability, a phenomenon called “urban scaling.”

A new paper finds this may have been the case throughout the existence of big cities.
The underlying organizational ingredients of modern cities were present in ancient settlements in the Basin of Mexico. Credit: Gabriel Garcia for the

Santa Fe Institute Professor Luis Bettencourt gave a talk in 2013 on urban scaling theory, and Scott Ortman, an assistant professor in the Department of Anthropology at University of Colorado Boulder noted that the trends Bettencourt described were not particular to modern times. Their discussion prompted a research project on the effects of city size through history.

To test their ideas, the team examined archaeological data from the Basin of Mexico (what is now Mexico City and nearby regions). In the 1960s — before ‘s population exploded — surveyors examined all its ancient settlements, spanning 2000 years and four cultural eras in pre-contact Mesoamerica.

READ:   My heart is a rainbow painted in black.

Using this data, the research team analyzed the dimensions of hundreds of ancient temples and thousands of ancient houses to estimate populations and densities, size and construction rates of monuments and buildings, and intensity of site use. Their results indicate that the bigger the ancient settlement, the more productive it was.

“It was shocking and unbelievable,” says Ortman. “We were raised on a steady diet telling us that, thanks to capitalism, industrialization, and democracy, the modern world is radically different from worlds of the past. What we found here is that the fundamental drivers of robust socioeconomic patterns in modern cities precede all that.”

Bettencourt adds, “Our results suggest that the general ingredients of productivity and population density in human societies run much deeper and have everything to do with the challenges and opportunities of organizing human social networks.”

Though excited by the results, the researchers see the discovery as just one step in a long process. The team plans to examine settlement patterns from ancient sites in Peru, China, and Europe and study the factors that lead urban systems to emerge, grow, or collapse.

Published in Science Advances.