Oy ve ötesi

“Demokrasinin en önemli özelliği, her seçmene aptalca bir tercihte bulunma …

ÇERKESLERİN DÜŞMANLARI

There is no Europe

ÇERKESLERİN DÜŞMANLARI   Türkiyeli Çerkesler kendilerinden olmayan hiç kimseye düşmanlık …